• Info
  • Galleri
  • Tagger
  • Kalender
  • FORSKNINGSDAGENE: Ansvarlig velvære

    Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden
       mandag, september 25th, 2017
       7:00 pm

FORSKNINGSDAGENE: Ansvarlig velvære

Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden

Hva får mennesker til å bosette seg i en økolandsby? Hvordan utfordrer deres verdier dominerende oppfatninger av et godt liv og et godt samfunn, og kan dette være viktige innspill i offentlighet og politikk? 

Hver høst arrangeres Forskningsdagene over hele landet, hvor alle forsknings -og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise frem sin virksomhet for allmennheten. I år arrangeres festivalens arrangementer rundt temaet verdi. I samarbeid med Høgskolen i Innlandet, holdes et foredrag på Litteraturhus Lillehammer, av forsker Anne Bregnballe, som over to år har intervjuet beboere i europeiske økolandsbyer. Hun inviterer til samtale og debatt om funnene hun har gjort.

Det er tilsynelatende bred konsensus om at vi må handle nå hvis vi skal unngå potensielt katastrofale miljøødeleggelser. Samtidig er det vanskelig å få øye på politiske prosesser og kursendringer tilpasset problemenes alvor. I stedet er politikken preget av en utbredt tillit til at økonomisk vekst og ny teknologi vil hindre behovet for omfattende endringer i institusjoner og kulturer.Denne tiltroen problematiseres av mange aktører som viser til nødvendigheten av radikale endringer i økonomiske, sosiale og kulturelle institusjoner og praksiser, deriblant en reduksjon av forbruksnivået i rike land og av global og nasjonal ulikhet.

 

Økolandsbyer er en del av denne globale kritikken, men fram for primært å kritisere, ønsker de å vise i praksis at det er mulig å leve gode og bærekraftige liv. Økolandsbybeboere opplever det som vanskelig å realisere meningsfulle liv i dagens samfunn. De knytter miljøproblemene sammen med økonomiske, sosiale og kulturelle problemer, og de uttrykker en helhetlig modernitets- og sivilisasjonskritikk som vi ikke hører så ofte i norsk offentlighet. Deres motiver for å bosette seg i en økolandsby kan tolkes som uttrykk for ønsket om et ansvarlig velvære, og de viser til at det kan være mye å vinne på radikale omstillinger til et bærekraftig samfunn. Dette kan inspirere til samtaler om hva som er et godt liv og et godt samfunn.

 

ARRANGERT AV HØGSKOLEN I INNLANDET I SAMARBEID MED FORSKNINGSDAGENE

MAN 25/09 19:00

GRATIS INNGANG