• Info
  • Galleri
  • Tagger
  • Kalender
  • Lokalhistorisk foredrag ved Tore Pryser

    Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden
       onsdag, oktober 31st, 2018
       7:00 pm

Lokalhistorisk foredrag ved Tore Pryser

Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden

Velkommen til foredrag ved Tore Pryser om Kapteinsgårdene og de militære kompaniene i Gudbrandsdalen.

Fra 1791 kom ordningen med faste sjefsgårder (kapteinsgårder), det vil si embetsgårder for kompanisjefene i Hæren ute i distriktene. Det var gårder i offentlig eie (krongods eller benefisert gods) som ble lagt ut til dette formålet.

Sjefsgårdsordningen ble gradvis avviklet fra midten av 1800-talet, ifølge lov av 25. august 1848 «angaaende civile og militaire Embedsgaarde». De fleste gårdene ble solgt i løpet av 1800-talet, men noen var i bruk til ut i mellomkrigstiden. (Kilde: Lokalhistorie-wiki)

I Jonas Lies roman Familien på Gilje, som utkom i 1883, er handlingen lagt til kapteinsgården Gilje i Valdres.

Tore Pryser er professor i historie ved Høgskolen i Innlandet Lillehammer, og har utgitt en rekke bøker, senest Svik, gråsoner og heltemot – Spioner under andre verdenskrig (2018).

Onsdag 31. oktober kl. 19.00

GRATIS INNGANG 

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet, inviterer Fåberg og Lillehammer historielag til lokalhistoriske foredrag på Litteraturhus Lillehammer.

ARRANGERT I SAMARBEID MED FÅBERG OG LILLEHAMMER HISTORIELAG