• Info
  • Galleri
  • Tagger
  • Kalender
  • Arkivdagen 2018: I nyhetens interesse

    Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden
       lørdag, november 10th, 2018
       3:00 pm

Arkivdagen 2018: I nyhetens interesse

Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden

Velkommen til Arkivdagen 2018 – en markering av den nordiske arkivdagen.

Her på Lillehammer markeres dagen med et felles arrangement for arkivinstitusjonene i Lillehammer; Fylkesarkivet i Oppland, Norsk vegmuseum og Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

Norge har i år valgt temaet «I nyhetens interesse».

Fylkesarkivet har derfor valgt å fokusere på en økende forskjell mellom fattige og rike, og vil se på hvordan fattige har blitt behandlet igjennom tidene. Dette vil vi belyse i en artikkel og gjennom et foredrag som ser nærmere på Fattigcommisjonens protokoller.

Norsk vegmuseum og Opplandsarkivet avd Maihaugen vil rette søkelyset på hvordan vi kan bruke fotografier i oppbygging av en utstilling, eksemplifisert gjennom Norsk Fjellsprengningsmuseums nye utstilling og ved utviklingen av Dølajazz gjennom 40 år.

Arkivdagen arrangeres lørdag den 10. november kl 15.00-17.00 på Litteraturhus Lillehammer/Lillehammer bibliotek.

Se også Facebook-oppslag.

Arrangører er Fylkesarkivet i Oppland i samarbeid med Norsk vegmuseum og Opplandsarkivet avd. Maihaugen