• Info
  • Galleri
  • Tagger
  • Kalender
  • Er vi i ferd med å miste historien?

    Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden
       onsdag, januar 16th, 2019
       7:00 pm

Er vi i ferd med å miste historien?

Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden

Er vi i ferd med å miste historien?

– Utfordringene for lokalhistorien og historiefaget i digitaliseringens tid

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet, inviterer Fåberg og Lillehammer historielag til lokalhistoriske temakvelder på litteraturhuset.

På årets første kveld drøfter historiker Gudmund Moren (bildet) situasjonen for historiefaget og lokalhistorien i vår tid, sammen med Marit Hosar fra Oppland fylkesarkiv og Helge Sognli fra Lillehammer museum. Ordstyrer er Trond Feiring.

– I skolens nye fagplaner kan det se ut til at historiefaget reduseres til å bli et hjelpe- eller redskapsfag, at det ikke lenger skal være et grunnleggende kunnskapsbasert danningsfag. Dette er bekymringsfullt. Historiekunnskap er viktig for demokrati og politisk forståelse, for å skape tilhørighet og utviklingsperspektiv.

– Lokalhistorien skaper røtter og forståelse for sammenheng. Ofte er den basert på muntlig historie og minner, men også på privatarkiver, som private brev og dagbøker. Hva skjer når den private “brevkulturen” blir digitalisert? Hvordan tar vi vare på de lokale digitale kildene?

–  Lokalhistorie er ofte nærstudier og historien sett nedenfra, historie om hvordan vanlige mennesker oppfattet sin virkelighet. Mister vi kunnskap om dette, forsvinner viktige perspektiver på utviklingen.

 

 

ARRANGERT I SAMARBEID MED HØGSKOLEN I INNLANDET OG FÅBERG OG LILLEHAMMER HISTORIELAG

Onsdag 16. januar kl. 19.00

GRATIS INNGANG