• Info
  • Galleri
  • Tagger
  • Kalender
  • Ny bok: Okkupanter av Gudmund Moren

    Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden
       onsdag, mai 8th, 2019
       7:00 pm

Ny bok: Okkupanter av Gudmund Moren

Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden

Velkommen til en samtale om boka Okkupanter!

 

Den 8. mai utgir historiker Gudmund Moren Okkupanter, en annerledes bok om andre verdenskrig i Norge, som på unikt vis tar oss med på innsiden av den tyske krigserfaringen.

En høstdag i 2005 ble Gudmund Moren oppsøkt hjemme på Lillehammer av en venn fra Tyskland. Hun hadde med seg en eske med gamle papirer. Var det noe han kunne ha nytte av?

Trudel og Georg Bauer møttes i Norge under krigen, arbeidet for den tyske okkupasjonen, men forsto primært seg selv som patriotiske medarbeidere. De etterlot seg et unikt brev- og bildemateriale som gir grunnlag for å fortelle historien til to ganske vanlige tyske okkupanter: om det som førte dem til Norge i 1941, det de opplevde under krigen og ikke minst om deres harde skjebne etter den tyske kapitulasjonen.

På det meste befant det seg nærmere 400 000 tyskere i Norge under andre verdenskrig. På tross av det enorme tyske nærværet i Norge er det skrevet lite om disse okkupantenes erfaringer under og etter krigen. Ikke minst gjelder det gruppen ekteparet Trudel og Georg tilhørte: Byråkrater og sekretærer som var satt til å administrere den norske delen av det Det tredje riket. De så på seg selv som lojale statsansatte. Samtidig var de med på å opprettholde et av de mest brutale regimene verdenshistorien har sett.

For noen år siden ble historikeren Gudmund Moren oppsøkt av en venn fra Tyskland. Hun hadde med seg en stor eske med gamle papirer etter foreldrene Trudel og Georg Bauer: hundrevis av brev, dokumenter og bilder, særlig fra perioden 1944 til 1950. De to hadde møttes i Norge under krigen, og fikk gifte seg mens Georg Bauer satt i krigsfangenskap på Akershus festning. Trudel kom til Norge i 1941 for å arbeide som stenograf i det tyske Rikskommissariatet. Georg var jurist og sivil tjenestemann i den tyske sikkerhetstjenesten i Norge – men også SS-mann og lojalt partimedlem i NSDAP helt fra 1931, før Hitlers maktovertakelse.

Materialet i esken gjorde det mulig å følge Trudel og Georgs liv sammen, fra det første romantiske møtet under en påskeferie med venner i 1942, fram til det ydmykende nederlaget våren 1945. Særlig godt dekker brevene perioden etter kapitulasjonen, med fangenskap og internering, men også giftermål og barnefødsel, og til sist hjemreise og kamp for å overleve i Tysklands ruiner – mens krigserfaringene ble bearbeidet, kollektivt og individuelt, juridisk og eksistensielt.

Okkupanter gir en ny og annerledes tilnærming til okkupasjonen av Norge, ikke minst fordi den tar oss med på innsiden av den tyske krigserfaringen og følger okkupantene gjennom den traumatiske perioden etter nederlaget. Samtidig forsøker boka å utforske spørsmål nyttet til temaer som skyld, ansvar og soning. Hvordan opplevde Trudel og Georg selv nazistenes maktovertakelse, krigen og de dramatiske etterkrigsårene? Hva tenkte de om systemet de hadde vært del av, og om sin egen rolle i Det tredje rikets grusomheter?

Gudmund Moren har som historiker særlig arbeidet med emner som norsk arbeiderbevegelse og norsk og europeisk fascisme i mellomkrigsårene, og har publisert flere arbeider med lokalhistorisk preg, der disse temaene står sentralt. Fra midten av 1990-tallet fikk han stadig større ansvar i ledelsen av Høgskolen i Lillehammer, blant annet som rektor fra 2000 til 2007.

Møt Gudmund Moren i samtale med litteraturhusets Cathrine Strøm.

Boksalg ved Gravdahl bokhandel og signering.

Leseriet kafé holder åpent i forkant av arrangementet.

Gratis inngang.

Les mer om boka på forlagets nettsider.

Arrangør: Litteraturhus Lillehammer