• Info
  • Galleri
  • Tagger
  • Kalender
  • Hva gikk galt? E6 gjennom Lågendeltaet

    Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden
       torsdag, oktober 22nd, 2020
       6:00 pm

Hva gikk galt? E6 gjennom Lågendeltaet

Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden

Folkemøte: Hva gikk galt? E6 gjennom Lågendeltaet

Velkommen til høringsmøte om E6 og valg av trasé gjennom Lågendeltaet Naturreservat

Torsdag 22. oktober kl. 18.00

Hva gikk galt? Hva skjedde i prosessen fra vedtatt planprogram høsten 2014 til dagens kommunedelplan?

Statens Vegvesen anbefalte i forkant av planprogrammet ikke å gå videre med ny trasé det såkalte vestsidealternativet. I planprogrammet vedtatt 30.10.2014 står det:

«Alternativet (vestalternativet) er krevende og medfører negative konsekvenser på flere områder; kryssing av Lågendeltaet i et sårbart område, inngrep i forhold til landskap, dyrka mark, kulturminner og grusressurser i Hovemoen. Alternativet gir også en uheldig trafikkfordeling mellom ny og eksisterende E6.»

Likevel ble vestalternativet vedtatt av kommunestyret i Lillehammer og godkjent av
fylkesmannen – hvorfor?

Anleggelse av en firefelts motorveg gjennom Lågendeltaet naturreservat er sannsynligvis brudd på både nasjonale og internasjonale forpliktelser. Det kan også dokumenteres at firefelts E6 forbi Lillehammer har negativ samfunnsnytte.

Lågendeltaets Venner vil med denne høringen belyse hvilke faktorer som er styrende i samferdselssaker. Hvorfor har verneområder så svakt rettsvern?

 

Følgende deltar:

Biolog og professor Dag O. Hessen, generalsekretær i Naturvernforbundet Maren A. Esmark, advokat på miljørett Tine Larsen, stortingsrepresentant Arne Nævra (SV), avdelingsdirektør Øyvind Gotehus fra fylkesmannen og varaordfører Terje Rønning fra Lillehammer kommune.
Statsråd Knut Arild Hareide har dessverre takket nei til invitasjonen.

Ole Morten Fossli, koordinator i Forum for natur og friluftsliv Innlandet vil være ordstyrer.

 

Se også Facebook-oppslag, og del gjerne ordet.

Gratisbilletter er lagt ut på GDbillett.no. OBS: Begrenset antall plasser!

 

Arr.: Lågendeltaets venner, i samarbeid med Litteraturhus Lillehammer

*

Smittevern ved arrangement:
– Påmelding til alle arrangementer. Vi må ha kontaktinformasjon til alle som deltar på arrangementer i tilfelle det blir behov for smittesporing. Vi sletter personopplysningene etter 10 dager. Bestiller du for flere enn deg selv, må du kunne oppgi kontaktinfo til alle på kort varsel.
– Hold deg hjemme hvis du er syk eller sitter i karantene.
– God håndhygiene. Benytt håndsprit ved inngang.
– Husk en meters avstand til andre.