Finansiering

Hjem  /  Om oss  /  Denne siden

Litteraturhusets daglige drift ligger til Lillehammer Bibliotek. Programmidler søkes fra ulike hold, og så langt har arrangementene vært støttet av Kulturrådet, Fritt Ord, Norsk Forfattersentrum, Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening (NFFO), Nasjonalbiblioteket, m.fl.

De faste installasjonene som scene, lys og lyd har vært støttet av Sparebankstiftelsen.