Litteraturhus Lillehammer

Hjem  /  Huset  /  Denne siden

Litteraturhus Lillehammer er inntil utgangen av 2013 et prøveprosjekt i regi av Lillehammer Bibliotek i samarbeid med Nansenskolen, Høyskolen i Lillehammer og Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undsetdagene. Arrangementene startet opp høsten 2012 og har siden starten hatt meget god oppslutning. Her har det så langt vært samfunnsdebatt, panelsamtaler, bokbad, dybdeintervjuer, minikonsert, m.m.

Litteraturhus Lillehammer er både en arrangementsarena og et felleskap for de som sokner til huset; bibliotek, litteraturfestival, kafé, litteratursirkler og selvsagt alle sporadisk besøkende. Selve arrangementsarenaen ligger midt i biblioteket, med sceneløsning, lyd og lys, og plass til mer enn 150 publikummere.

Litteraturhus Lillehammer er en til hver tid tilgjengelig nettkalender for hva som skjer. Og ikke minst er det Lillehammers oppfordring til oss alle: Møt opp, få del i noe og ta del!