Litteraturhus Lillehammer

Hjem  /  Huset  /  Denne siden

Litteraturhus Lillehammer er organisert som et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, Lillehammer bibliotek, Nansenskolen og Høgskolen i Innlandet. Husets mål er å styrke interessen for litteratur og lesning både for voksne og barn, og å legge til rette for offentlig samtale og debatt lokalt og regionalt – samt å knytte an til aktuelle nasjonale og internasjonale spørsmål. Alle våre arrangementer foregår i biblioteket, og programarbeidet ved huset vektlegger kvalitet, allsidighet og aktualitet – i tråd med bibliotekets formålsparagraf.

Litt historikk:

Litteraturhus Lillehammer ble startet i 2012, og var inntil utgangen av 2013 et prøveprosjekt i regi av Lillehammer Bibliotek i samarbeid med Nansenskolen, Høgskolen i Lillehammer og Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undsetdagene. Arrangementene startet opp høsten 2012 og har siden starten hatt meget god oppslutning. Her har det så langt vært samfunnsdebatt, panelsamtaler, bokbad, dybdeintervjuer, minikonsert, m.m., både for voksne og barn.

Litteraturhus Lillehammer er både en arrangementsarena og et felleskap for de som sokner til huset; bibliotek, litteraturfestival, kafé, litteratursirkler og selvsagt alle sporadisk besøkende. Selve arrangementsarenaen ligger midt i biblioteket, med sceneløsning, lyd og lys, og plass til mer enn 150 publikummere.

Møt opp, opplev og ta del!