Programutvikling

Hjem  /  Program  /  Denne siden

Programmet for hver sesong legges av programkoordinator i samarbeid med et programråd bestående av representanter for de samarbeidende institusjonene. Sesongprogrammet lanseres i begynnelsen av september/januar. Vi mottar gjerne forslag til programposter – vær ute i god tid! Arrangementer som ikke får plass i programmet kan evt. leie seg inn på vanlige vilkår.

Programrådet tilstreber generelt i sitt arbeid å favne om ulike temaer, litterære sjangrer og publikumsgrupper. Litteraturhuset skal være en åpen arena for kultur og samfunn for alle!