Programutvikling

Hjem  /  Program  /  Denne siden

Programmet for hver sesong legges av programkoordinator i samarbeid med et programråd bestående av representanter for de samarbeidende institusjonene. Sesongprogrammet lanseres i begynnelsen av september/januar. Vi mottar gjerne forslag til programposter – vær ute i god tid!

Programrådet tilstreber generelt i sitt arbeid å favne om ulike temaer, litterære sjangrer og publikumsgrupper. Litteraturhuset skal være en åpen arena for kultur og samfunn for alle.

Litteraturhus Lillehammer tilbyr per 2021 dessverre ikke utleie av lokaler, men kan vurdere samarbeid om arrangementer.