Priser og billetter

Hjem  /  Program  /  Denne siden

Noen arrangementer er gratis, noen koster noe. Eventuell pris er oppgitt for hvert arrangement; studenter og skoleelever er gratis.

Billett fås kjøpt i døra; det er ikke forhåndssalg av billetter. Normalt er det plass til alle.

Frivillige fra Norsk litteraturfestival kommer gratis inn ved visning av frivilligkort. Frivillige for Litteraturhus Lillehammer kommer også selvsagt gratis inn.