• Info
  • Galleri
  • Tagger
  • Kalender
  • Folkedialog: Idrett for alle i Lillehammer – Hvordan?

    Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden
       onsdag, april 28th, 2021
       6:00 pm

Folkedialog: Idrett for alle i Lillehammer – Hvordan?

Hjem  /  Arkiv  /  Denne siden
Idrett for alle i Lillehammer – Hvordan?
Lillehammer Kvinnefotballklubb og Kulturhjerte, i samarbeid med Nansen Fredssenter og Litteraturhus Lillehammer, ønsker å invitere til en folkedialog med integrering som tema. Vi ønsker tanker og innspill på hva som må til for at idrettslag og fritidsklubber i Lillehammer skal lykkes med å inkludere et bredere mangfold i sine medlemsmasser.
I første del av arrangementet vil vi ha en gruppe engasjerte mennesker i et panel på scenen, som vil fortelle om sine historier, erfaringer og perspektiver på integrering i idretten. I andre del inviteres alle i salen til å delta i dialogen, med sine tanker, erfaringer og innspill knyttet til kveldens tema.
Nansens Fredssenter vil fasilitere dialogen.
Tid: Torsdag 15. april kl. 18.00
Det vil være forhåndspåmelding, et begrenset antall plasser og krav om at deltakerne sitter på tilviste plasser med avstand i henhold til smittevernsreglene. Gjennomføring av arrangementet forutsetter også at myndighetene den 12. april går tilbake til retningslinjene som gjaldt før påske.
For oppdatert informasjon, se facebook-oppslaget her!
*
Folkedialog er en åpen og inkluderende samtale, der alle blir lyttet til og der vi stiller gode spørsmål til hverandre, istedenfor å argumentere mot hverandre.
Målet er å forstå bedre, og eventuelt å finne nye fremgangsmåter på tross av uenigheter.